vremenska prognoza prognoza vremena, vremenska prognoza, vreme prognoza vremena vreme

Početna | Srbija | Crna Gora | BiH | Hrvatska | Makedonija | Slovenija | Grčka | Bugarska | Turska | Egipat | Tunis | Španija | Nemačka | Francuska | Austrija | Švajcarska | Italija | Danska | Švedska | Češka | Mađarska | Rumunija | Holandija | Prognoza na vašem sajtu

 

 

 

Vremenska Prognoza

Vremenska prognoza je pokušaj predviđanja vremenskih uslova za neko područje. Prediviđanje vremenske prognoze može biti dugoročno i kratkoročno.

Svetske meteorološke stanice u isto vreme svaka tri časa mere atmosferske prilike, a sinoptičke vrednosti koje izmere šalju se u 13 glavnih meteroloških svetskih organizacija, gde se zahvaljujući sofisticiranim softvreima, brzim računarima i obučenim meteorolozima izrađuju vremenske prognoze.

Prva vremenska prognoza je prikazana još davne 1848. godine. Od tada je merenje vremenskih prilika sve naprednije i tačnije. Metereološke stanice su svuda prisutne, a opremljene su termometrom, hidrometrotrom, anametrom, menzurama i živinim barometrom. Osim meterološkim stanicama, podaci o vremenu se prikupljaju i meterološkim balonima, meterološkim avionima, radarima i metreološkim satelitima.

Naravno pored ovih naučnih merenja vremenske prognoze, postoje i neka prirodna merenja poput bolova postoperativne rane, pospanosti, itd. :)

Dugoročna vremenska prognoza

Dugoročna vremenska prognoza je predviđanje vremenskih prilika za period od nekoliko dana do nekoliko meseci. Na našem sajtu postoji dugorčna vremenska prognoza za period od 10 dana.

Dugoročna vremenska prognoza se nemože sa sigurnošću predvideti i zbog toga nije precizna.

Kratkoročna vremenska prognoza

Kratkoročna vremenska prognoza je predviđanje vremena za isti dan i uglavnom je vrlo precizna vremenska prognoza.

Prognoza vremena

U savremenim uslovima života malo je slobodnog vremena, pa zbog toga je praćenje vremenske prognoze važno. Potrebno je planirati slobodno vreme sa preciznom prognozom vremena, koju ćete moći u svakom trenutku da pratite na našem sajtu ivremenskaprognoza.com.

Na ovim stranam je dat prikaz prognoze vremena kako za najveće gradove u regionu, tako i za najmanja sela i zaseoke. Prikazana je kratkoročna precizna prognoza vremena, kao i dugoročna za 10 narednih dana.

Vreme

Vremenska prognoza Srbija

Na našem sajtu je prikazana detaljna prognoza vremena za skoro sve gradove u Srbiji.

Vremenska prognoza Bosna i Hercegovina

Zahvaljujući sajtu ivremenskaprognoza.com možete se informisati o vremenu u Bosni i Hercegovini.

Vremenska prognoza Slovenija

Idete na skijanje u Sloveniju, nemojte dopustiti da Vas vreme „iznenadi”.

Vremenska prognoza Crna Gora

Na sajtu ivremenskaprognoza.com je prikazano vreme za većinu gradova u Crnoj Gori

Vremenska prognoza Hrvatska

Ukoliko krećete u Hrvatsku obavezno pogledajte našu dugoročnu vremensku prognozu.

Vreme Grčka, Bugarska, Turska, Tunis, Grčka, Egipat, i ostale zemlje...

Na našem mrežnom mestu možete saznati trenutno vreme i vremensku prognozu za 7 narednih dana za veće gradove u Grčkoj i Bugarskoj.

 

Vreme na sajtu, važne napomene

• Vremenska prognoza je pokušaj predviđanja vremenskih prilika
• Sve podatke o vremenu prenosimo Vam sa najboljim namerama
• Prognozu vremena preko 36 sati treba posmatrati sa velikom rezervom
• Mesečna predviđanja temperatura često su netačna
• Ne garantujemo potpunu tačnost podataka koje pronađete na našem sajtu

 

 

 

 
 
 
 

Početna | Srbija | Crna Gora | BiH | Hrvatska | Makedonija | Slovenija | Grčka | Bugarska | Turska | Egipat | Tunis | Španija | Nemačka | Francuska | Austrija | Švajcarska | Italija | Danska | Švedska | Češka | Mađarska | Rumunija | Holandija | Prognoza na vašem sajtu