vremenska prognoza prognoza vremena, vremenska prognoza, vreme prognoza vremena vreme

Početna | Srbija | Crna Gora | BiH | Hrvatska | Makedonija | Slovenija | Grčka | Bugarska | Turska | Egipat | Tunis | Španija | Nemačka | Francuska | Austrija | Švajcarska | Italija | Danska | Švedska | Češka | Mađarska | Rumunija | Holandija | Prognoza na vašem sajtu

 

 

 

Vremenska prognoza: Crna Gora

Vreme u Crnoj Gori se karakteriše kao tri klimatska tipa. Mediteranska klima je zastupljena u južnom delu zemlje, Zetskoj i Bjelopavlićkoj ravnici. Ovde su leta duga i suva a zime kišovite i blage. Istorija vremenske prognoze za Podgoricu će vam pokazati da je ona najtopliji grad u Crnoj Gori, ima najvišu srednju temperaturu u letnjim mesecima. Drugi tip klime zastupljen je u severnom i centralnom delu Crne Gore. Klima koji je tu zastupljen se ne može precizno okarakterisati već je kombinacija mediteranske i planinske klime. Krajnji sever ima odlike kontinentalne klime.

Prognoza vremena za Crnu Goru

Pronadjite Vaš grad, mesto, selo Pretraga gradova

 

Podgorica

Nikšić

Pljevlja

Bijelo Polje

Cetinje

Bar

Herceg Novi

Berane

Budva

Ulcinj

Tivat

Rožaje

Dobrota

Kotor

Danilovgrad

Mojkovac

Igalo

Bijela

Plav

Burtaiši

Kolašin

Žabljak

Plužine

Andrijevica

 

 

 

 
 
 
 

Početna | Srbija | Crna Gora | BiH | Hrvatska | Makedonija | Slovenija | Grčka | Bugarska | Turska | Egipat | Tunis | Španija | Nemačka | Francuska | Austrija | Švajcarska | Italija | Danska | Švedska | Češka | Mađarska | Rumunija | Holandija | Prognoza na vašem sajtu