vremenska prognoza prognoza vremena, vremenska prognoza, vreme prognoza vremena vreme

Početna | Srbija | Crna Gora | BiH | Hrvatska | Makedonija | Slovenija | Grčka | Bugarska | Turska | Egipat | Tunis | Španija | Nemačka | Francuska | Austrija | Švajcarska | Italija | Danska | Švedska | Češka | Mađarska | Rumunija | Holandija | Prognoza na vašem sajtu

 

 

 

Vremenska prognoza: Makedonija

U Makedoniji vlada submediteranska klima koju karaterišu vruća i suva leta i hladne i vlažne zime. Srednje godišnje temperature opadaju od severa prema jugu zemlje. Srednja godišnja količina padavina je u planinama oko 1000 - 1500 mm, a u zavetrinskim kotlinama 600 - 700 mm.

Prognoza vremena za Makedoniju

Pronadjite Vaš grad, mesto, selo Pretraga gradova

 

Berovo

Delčevo

Kočani

Makedonska Kamenica

Pehčevo

Probištip

Štip

Vinica

Kratovo

Kriva Palanka

Kumanovo

Bitola

Demir Hisar

Kruševo

Prilep

Resen

Gostivar

Tetovo

Skopje

Bogdanci

Gevgelija

Radoviš

Strumica

Valandovo

Debar

Kičevo

Makedonski Brod

Ohrid

Struga

Demir Kapija

Kavadarci

Negotino

Sveti Nikole

Veles

 

 

 

 
 
 
 

Početna | Srbija | Crna Gora | BiH | Hrvatska | Makedonija | Slovenija | Grčka | Bugarska | Turska | Egipat | Tunis | Španija | Nemačka | Francuska | Austrija | Švajcarska | Italija | Danska | Švedska | Češka | Mađarska | Rumunija | Holandija | Prognoza na vašem sajtu